Mental Styrke

Terapiformer

Jeg møder dig/jer, der hvor du/I er. Ud fra de forskellige nedenstående terapiformer, sammensætter jeg den bedste og mest givende samtale, som passer bedst til de udfordringer der er.

Du/I vil også få nogle gode enkele og brugbare redskaber med hjem, som kan hjælpe og som er nemme at implementere, selv i en travl hverdag.

Terapien kan foregår indenfor i trygge, rolige og rummelige lokaler. Den kan også foregå udenfor i haven, eller mens vi går en tur i den smukke natur her omkring Ledreborg Slot.

Det er også muligt at føre samtalerne via skype eller facetime.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden bruges specielt ved depression og angst men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer. Det er en korttidsterapi, så den giver hurtige resultater.

Med kognitive metoder tages der udgangspunkt i en konkret situation. Ud fra denne arbejdes der med tanker, følelser, kropslig reaktion samt adfærd.

Vi har fra barnsben skabt nogle negative automatiske tanker, som medfører nogle uhensigtsmæssige situationer. Her er det min opgave, at hjælpe dig til at forstå, hvorfor du får de tanker. Gøre dig bevidst om dine tanker, og hvad dine tanker sætter i gang af følelser, kropslige reaktioner og adfærd.

Jeg hjælpe dig med at skabe alternative, positive tanker, så dine handlemønstre bliver mere positive og derved gør dit liv lettere.

Imago terapi

Imago er det latinske ord for “billede”. Imago refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom, dvs. vores tidligste erfaringer, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vores omsorgspersoner.

Denne terapiform kan bruges, når vi som par, eller individuelt, er gået i stå, føler frustration, er fastlåste, kede af det, fortvivlede, desperate, ikke føler os set eller hørt, når vi ikke føler os elsket, anerkendt, eller når vi trænger til noget nyt.

Kommunikation og anerkendelse er nogle af nøgleordene, både i et parforhold men også for dem, som er på vej ud af et forhold, hvor de stadig har behov for at kunne kommunikere med hinanden, uden at det ender i en konflikt.

Begge får en oplevelse af at blive hørt og forstået, i det der bliver sagt. Øvelser får parret til at vise anerkendelse og empati overfor hinanden.

Narrativ terapi

Narrativ betyder historie eller fortælling. Den bygger på antagelsen af vores fortællinger om os selv og skaber vores liv gennem den forståelse, vi får i fortællingen. Ved den narrative metode er der plads til den enkelte person uden en følelse af skyld eller utilstrækkelighed. I narrativ terapi er problemet, problemet i sig selv – og ikke personen. Problemer bliver derfor ofte personificeret som selvstændige størrelser, der har magt over personen med en undertrykkende effekt, fordi de kan være en barriere for den måde, personen ønsker at leve sit liv. Problemer har deres eget liv, som ofte går imod det liv, personen ønsker sig.

Når vi fortæller om os selv eller vores liv, kan den røde tråd i historien være, at vi ser os selv i en bestemt rolle – fx som en, der fejler. Gør vi det, vil historien og vores selvopfattelse handle om at fejle, og at positive begivenheder er en sjældenhed. Det kan ende med at blive en ond spiral, hvor de negative tanker skaber problemer for en positiv livsudfoldelse, og flere negative oplevelser kan komme.

Gennem den narrative terapi får du fokus på nogle af de andre versioner af dit liv. Du kan fortælle en historie om dig selv, hvor du begynder at se dig selv som handlekraftig, og som en der kan tage beslutninger i eget liv. Stille og roligt ændres din selvopfattelse og dit selvværd i en positiv retning.

Som par får i begge en oplevelse af at blive hørt og forstået, i det der bliver sagt. Øvelser får parret til at vise anerkendelse og empati overfor hinanden.

Mindfulness

Mindfulness er en metode og en teknik, som kan bruges til at opnå en højere livskvalitet.

F.eks. kan Mindfulness give øget indre ro, reducere stress, øge koncentrationen og effektiviteten i hverdagen, give større selvindsigt, samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme.

Mindfulness er relevant for alle uanset baggrund og livssituation. Benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren.

Mindfulness beskrives som bevidst nærvær. Det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet – uden at bedømme eller vurdere.

Meditation

Meditation er en mental disciplin, hvor man forsøger at komme bag om tanken og ind i en dybere tilstand af ro eller bevidsthed. Derudover hjælper meditation med at:

 • Styrke evnen til at træffe de rigtige beslutninger og øge koncentrationsevnen.
 • Styrke kreativ og innovativ tænkning.
 • Øge evnen til at håndtere pres og kompleksitet og større forandringsparathed.
 • Øge selvindsigten og autenticiteten.
 • Styrke emotionel og social intelligens og forbedrer evnen til at kommunikere og interagere.
 • Øge nærvær og livsglæde og skaber indre ro og balance.
 • Bevirker man føler sig fysisk og mentalt afslappet og veltilpashed.

I alle sessioner, både individuel, par, familieterapi, sparring og rådgivning, tager jeg udgangspunkt i dig/jer.

Jeg har fokus på dine/jeres behov og ønsker.

Jeg kombinerer de forskellige teorier, øvelser og opgaver, så du/I får mest muligt udbytte og overskud til at leve positivt.

Tavspligt er en selvfølgelighed!

Tag et aktivt valg og lev mere positivt – book en tid med det samme.

Tænk positivt

Det er ikke ligegyldigt, hvad du tænker!

Tænk positivt og præg din egen skæbne – det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Dine tanker – for de bliver til ord.
 • Dine ord – for de bliver til holdninger.
 • Dine holdninger – for de bliver til handlinger.
 • Dine handlinger – for de bliver til vaner.
 • Dine vaner – for de bliver din karakter.
 • Din karakter – for den bliver din skæbne.

Tag et aktivt valg og lær at tænke positivt – book en tid med det samme.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart