Individuel Samtale

Individuel samtale

Individuel samtale session kan styrke dig i følgende:

 • Få bedre selvtillid.
 • Styrk dit selvværd.
 • Forstå dig selv.
 • Forstå andre.
 • Mærk dig selv.
 • Slip stressen.
 • Det sunde singleliv.
 • Skab det liv du ønsker
 • Bliv den positive partner
 • Styrk din seksualitet.
 • Hvil i din seksualitet.

Er du i en udfordrende periode af dit liv? Så vil en fortrolig sparring, coaching og rådgivning sammen med mig være en god hjælp på din vej til et mere positivt og nærende liv, som bygger på de gode værdier, du holder af. 

Du får redskaber som styrker dig og dine relationer.

Når jeg har individuel terapi, bruger jeg mest Kognitiv terapi, som tager udgangspunkt i en konkret situation. Ud fra denne situation arbejdes der med tanker, følelser, kropslig reaktion samt adfærd. Jeg arbejder ud fra flere teorier, og plukker de bedste ting og sammen sætter til dig og dit behov, læs mere under Mental styrke.

Vi har fra barnsben fået skabt nogle automatiske, negative tanker, som kan føre til uhensigtsmæssige situationer. Det er min opgave at gøre dig bevidst om dine tanker og få dig til at forstå, hvorfor du får disse tanker, og hvad de sætter i gang af følelser, kropslige reaktioner og adfærd.

Jeg hjælper dig med at skabe alternative, positive tanker, så dine handlingsmønstre bliver ændret i en mere positiv retning, hvilket kan gøre din hverdag lettere.

Her kan du se nogle af de områder, jeg kan hjælpe dig med.

Stress

Stress kan forebygges, håndteres og afhjælpes. Det er vigtigt at erkende, at man er stresset og at få den rette hjælp til at håndtere sin stress.

Det er vigtigt, at du kommer stærkere ud på den anden side efter en stressperiode. Din stress må ikke kun være spildte kræfter. Tag et bevidst valg – undgå “en gang stress altid stress”.

Vil du være mindre stresset? Og have mere overskud? Så kan jeg f.eks. hjælpe dig med at:

 • Lære din stress at kende.
 • Få mindre stress og flere ressourcer.
 • Få balance i dit liv.
 • Prioritere og planlæge gode dage.
 • Få styr på dine tanker.
 • Styrke dig selv.
Angst, Frygt og Nervøsitet

Hvis man har angst, bliver man ofte anspændt, får uro i kroppen og hjertebanken. Der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst.

Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, selvom der ofte ikke er nogen grund til angst. Man ved ikke altid selv, hvorfor man er angst. Tit er det gamle mønstre, som trigger angsten.

Frygt derimod er en følelse man får, når man kender grunden til frygten og vurderer, at der (reelt) kan ske noget farligt. Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd og angst eller frygt for at man ikke kan leve op til sine egne eller andres forventninger.

Udtalt angst og nervøsitet er sygdomme. Hvor i mod frygt er en hensigtsmæssig reaktion, som skal forhindre man kommer til skade.

Lad mig hjælpe dig med at finde frem til, hvad der påvirker dig. Sammen skal vi finde årsagen og få den fjernet, så du kan give slip og komme positivt videre på livets vej.

Depression

Depression er en folkesygdom. Mellem 2% og 4% af den danske befolkning har en depression, hvilket svarer til mellem 100.000 og 200.000 danskere – og ca. 20% af befolkningen vil få en depression i løbet af deres liv. Det betyder, at ca. en million danskere på et tidspunkt i deres liv vil blive ramt af en depression.

Der er flere forskellige former for depression. Nogle gange kan det være svært at skelne mellem en depression eller en svær tid. Især hvis det har stået på i en længere periode.

Lad os sammen kigge objektivt på din situation, så vi kan skelne mellem hvad og hvorfor og derved finde ud af, hvordan du slipper det negative, så dit liv bliver lettere at leve.

Internetafhængighed – spil – sociale medier – porno

Er du, eller en du holder af, lidt for afhængig af internettet?

Mange mennesker bliver afhængige af internettet. Langsomt men sikkert bliver de hevet længere og længere ind i denne verden. Afhængighed af internettet kan sidestilles med misbrug af f.eks. alkohol og narkotika.

Et stigende antal unge og voksne bruger computerspil og internet som flugtmulighed fra bl.a. en uoverskuelig og stresset hverdag, det daglige ansvar, dårligt selvværd, social forbi og lign. Internettet kan ved chat give en følelse af nærhed og fortrolighed, som det kan være svært eller umuligt at opnå i den virkelige verden. Når en person konstant søger kontakt med andre gennem chatten kan det udvikle sig til en afhængighed, som kan skabe store familiemæssige problemer. Ofte ender det i skilsmisse og omsorgssvigt af evt. børn, når den afhængige fortaber sig i computerspil, de sociale medier, porno osv. 

Når først man er blevet afhængig kan det være svært at komme ud af afhængigheden igen. Udover de familiemæssige problemer kan det ende med den afhængige bliver selvdestruktiv og den normale omsorg for andre og sig selv næsten forsvinder helt. Både fysiske og psykiske symptomer bliver en del af hverdagen. Fysiske symptomer kan f.eks. være tørre øjne, søvnproblemer, svimmelhed og smerter i fingre og hænder. Psykiske symptomer kan f.eks. være negative tanker, angst, depression og udmattelse.

Jeg kan hjælpe dig til at finde dig selv igen. Få dig til i at mærke kærligheden til dine nærmeste og ikke mindst dig selv. Så livet igen bliver dejligt og overskueligt at leve i.

Teenageproblemer

Hjælp til jer familier der pludselig befinder jer i en vanskelig eller fastlåst situation med jeres teenager. I kan f.eks. få enkle og virkningsfulde redskaber, der kan skabe ro og balance i familien og jeres teenagers sind.

I dag stiller teenagere og deres venner skyhøje krav til sig selv. Man skal gå i det rigtige tøj, kun 10- og 12-taller er gode nok, man skal være veltrænet og spise rigtig. At være perfekt er blevet normen og kan tage selvværdet fra de fleste, hvilket kan give stress og frustrationer.

Det sker at en teenager bliver trist, indadvendt, depressiv eller isolerer sig med computeren på værelset. Der er også rigtig mange ting, en teenager i dagens Danmark skal forholde sig til. Det kan være stress, eksamensangst, kæresteproblemer, mobning, ensomhed, uvenskaber, sorg eller dårligt selvværd.

Alle disse tanker kan være svære at bære rundt på alene. Jeg kan via samtale og rådgivning hjælpe jer til selv at tackle jeres problemer. Jeg kan desværre ikke få teenageren til at springe puberteten over, men jeg kan fungere som ventil i situationer, hvor det kan være svært at forstå hinanden. Jeg kan være oversætter i jeres samtaler, så I undgår at tale forbi hinanden, og samtalerne ender i vrede og frustration.

Jeg tilbyder også rådgivning til børn. Jeg kan både tale med barnet eller teenageren alene eller med jer alle som en samlet familie. Hvad vi vælger, afhænger helt af, hvad der virker bedst for jer. Som regel er det en kombination af begge dele, som giver det bedste resultat.

Tag et aktivt valg og lev mere positivt – book en tid med det samme.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart